Börja Träna Krav-Maga

Krav Maga, Självförsvarsträning för alla. Börja träna hos oss och lär dig försvara dig själv och andra. Vi kör Krav-Maga träning i grupp men det går även att köra som privatlektioner. Teknikerna bygger till stor del på instinktiva rörelser och reflexer och Krav Maga anses av många vara en metod som ger stora resultat på relativt kort tid.

Träningen
Alltid instruktörsledd träning av utbildade och godkända instruktörer. Alla våra instruktörer är utbildade av Krav-Maga eliten från Israel. 

Krav-Maga

Realistiskt självförsvar med rötter i Israeliska Armén

Ett enkelt men effektivt självförsvarssystem som vem som helst ska kunna lära sig är Krav-Magans koncept.

Krav-Maga utvecklades för den israeliska armén. Tanken var att skapa ett så effektivt system för självförsvar som möjligt som byggde på naturliga rörelser och reflexer. Mycket fokus läggs på att arbetas fram ett rationell och effektivt agerande vid olika hot och angrepp och därigenom skapa kontroll på situationen. Krav-Magas tekniker är utformade att fungera i alla miljöer från öppna ytor eller i trånga utrymmen, de skall fungera mot en eller flera motståndare med eller utan vapen. Teknikerna måste fungera även när styrka och viktklass skiljer sig eller försvarare och angripare bär vanliga kläder.

Inom Krav-Maga tränar man med flera olika metoder alltifrån det som de flesta känner igen från ett vanligt svettigt kampsportspass i träningslokalen till simuleringar och scenarioträning i verkliga miljöer. Det finns inga tävlingar i Krav-Maga.

Från att ha varit ett militärt närstridssystem har Krav-Maga utvecklat tre grenar; en militär, en polisiär och en civil. Det är den civila grenen som är medlem i förbundet. Grunden är densamma i alla tre, men grenarna verkar helt oberoende av varandra mot sina respektive målgruppers skiftande behov och krav. Strävan inom Krav-Maga är att ständigt anpassa träningen och teknikerna efter omvärlden och de hot som förekommer för där.

IKMF Sverige

Krav Maga, av hebreiska קרב מגע, ”närstrid”, (sammansatt av krav, ”strid”; maga, ”kontakt, nära”), ibland förkortat KM är ett självförsvars- och närstridssystem med rötterna i Israel. Krav Maga utvecklades av Imi Lichtenfeld på 1930-talet, men sedan metoden togs i bruk av den israeliska armén på 1960-talet har det tillkommit civil-, polisiär- och tredjepartstillämpningar. Som utövare av Krav Maga tränar man försvar mot hot och attacker på ett flertal sätt; stående, sittande, liggande, mot vapen, mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, i stressade situationer och så vidare. Teknikerna bygger till stor del på instinktiva rörelser och reflexer och Krav Maga anses av många vara en metod som ger stora resultat på relativt kort tid.

Organisationen

IKMF leds idag av Avi Moyal och är uppbyggd som ett nätverk där varje kontinent har en huvud instruktör (continental director) och där varje land i sin tur har en som är ansvarig för teknik och spridning av systemet (local director). Local director för Sverige är Peter Rönnlund.

IKMF Sverige

IKMF KRAV-MAGA Skandinavien

Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 10157422558193091